Home

što, gdje, kada

23.7. / 12,00

Prijem za nogometne reprezentacije Engleske i Albanije

Mala vijećnica Grada Karlovca

Gradonačelnik Damir Mandić priredit će u ponedjeljak u Maloj vijećnici Grada Karlovca svečani prijem za nogometne reprezentacije Engleske i Albanije, igrači do petnaest i do šesnaest godina. Prijem počinje u 12 sati.