Home

Aktivnosti vezane uz projekt "Zaštita i promocija kestena"

Počelo uklanjanje drveća u Draškovićevoj ulici

13.3.2018.

Danas je počelo uklanjanje drveća u Draškovićevoj ulici, a riječ je o aktivnosti vezanoj uz projekt "Zaštita i promocija kestena" koji je financiran iz INTERREG IPA prekograničnog programa Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora 2014.-2020. Jedna od projektnih aktivnosti koje se provode u Gradu Karlovcu je rekonstrukcija Draškovićeve ulice, gdje će se promijeniti dotrajali asfalt, dosadašnje klupe zamijenit će se novima, postavit će se novi stupovi javne rasvjete s LED svjetlima i ono što je najvažnije, posadit će se 54 nova stabla drvoreda, 27 lipa i 27 divljih kestenova.