Home

Grad Karlovac objedinio javnu nabavu, uštedio i smanjio administraciju

Gradonačelnik Damir Mandić potpisao prvi u nizu sporazuma

8.2.2018.

Grad Karlovac objedinio je provođenje ključnih javnih nabava za gradske tvrtke i ustanove kako bi štedio javni novac i smanjio administrativne aktivnosti. U tu svrhu Grad Karlovac obavit će objedinjenu javnu nabavu za električnu energiju, toplinsku energiju, lož ulje, plin, osiguranje, fiksnu i mobilnu telefoniju. Zato je jučer gradonačelnik Damir Mandić potpisao prvi u nizu sporazuma,  za opskrbu električnom energijom za tvrtke, škole, ustanove, mjesne samouprave i zajednice Grada Karlovca, ukupno čak 75 korisnika.