Home

Gradonačelnik Mandić odgovorio Badovincu

Mandić: Cijeli natječajni postupak i sve ono što je vezano  uz izbor direktora Mladosti provedeno je sukladno zakonu, proceduri i propisima

12.1.2018.

Karlovački gradonačelnik Damir Mandić jutros je održao konferenciju za novinare na kojoj se osvrnuo na činjenice koje je  u svom  upitu postavio nekadašnji gradski vijećnik Nikola Badovinac, vezano uz natječajni postupak i imenovanje direktora gradske tvrtke Mladost .  Badovinac se i sam javio na natječaj na kojem nije prošao te  je zatražio da mu  se dostavi odluka kojom se priznaje visoka stručna sprema nedavno izabranom direktoru Mladosti Tihomiru Jarnjeviću. Također je tražio očitovanje gradonačelnika  i o bivšem direktoru Poliću te  koje je on uvjete zadovoljavao kad je izabran za direktora tvrtke.  Cijeli natječajni postupak i sve ono što je vezano  uz izbor direktora provedeno je sukladno zakonu, proceduri i propisima i nije bilo nikakvih pogrešaka ili krivo donesenih odluka,  tvrdi gradonačelnik Mandić i ističe.

-Ono što gospodin Badovinac dovodi u pitanje to je stručna sprema gospodina Jarnjevića. Ja mogu reći, da sukladno „papirima“ koje mi imamo, koje smo dobili i i koji su bili u natječajnoj dokumentaciji; gospodin Jarnjević zadovoljava uvjete. On je završio u SAD-u četiri godine studija koje su u Hrvatskoj nostrificirane kao viša stručna sprema što je i bio uvjet  natječaja. Ovdje je rješenje Agencije za  znanost  i visoko obrazovanje i tu zaista ne vidimo nikakvih problema. Dokumente na koje se poziva gospodin Badovinac doista postoje, ali se ne tiču se više stručne spreme koja je gospodinu Jarnjeviću priznata; tako da tu nema nikakvih upitnika niti problema.

O izabranom direktoru tvrtke Mladost, gradonačelnik je rekao.

-Njegove reference, što profesionalne što stručne, definitivno ga kvalificiraju za direkotra jedne ovakve tvrtke. Četiri godina studija u SAD-u,14 godina rukovodećeg iskusvta, ja mogu reći čak, u multinacionalnim kompanijama. K tome Karlovačnani ga znaju i kao zlatnog olimpijca, 2000. Godine. Sve ga to kvalificira za jedno tako odgovornu funkciju, direktora Mladosti.

Prokomentirao je i navode Nikole Badovinca o izborima direktora od 2000. godine.

-Mogu vjerovati stručnim službama koje su od tada do danas sudjelovale u izborima direktora. Ako on u svojim istraživanjima ima bilo kakve dodatne informacije bilo bi dobro da ih s nama podijeli. Postoje i nadležne institucije, poput DORH-a, pa neka  slobodno i tim putem propituje sve ono što smatra da je sporno.

S pozicije gradonačelnika cijenim njegovo propitivanje o donošenju odluka, jer je to na tragu onoga što sam prije  govorio da je cilj da svako zapošljavanje unutar gradskog sustava bude otvoreno te da Karlovčani znaju tko prima plaću od njihovih novaca, kaže gradonačelnik i dodaje.

-Mogu ponoviti da je moja intencija, želja i nakana da ljudi koji ulaze u sustav prije svega imaju stučne i profesionalne kompetncije koje će zadovoljavati  i koje će imati onaj dio dodane vrijednosti za grad Karlvoac.

Nije htio komentirati izjave predsjenika Nadzornog odbora Mladosti Dragutina Belavića, a mišljenja je da pitanje obiteljskog statusa ne bi trebao biti ni hendikep ni prednost pri odabiru kandiata.

Prema još uvijek ne verificiranom zapisniku sa sjednice Nadzornog odbora tvrtke Mladost, dokumentacija gospodina Badovinca je prihvaćena kao pravovaljana te je udovoljavala uvjetima natječaja. Zaključno je gradonačelnik Mandić pokomenitrao cijelu proceduru, ali i odgovorio na novinarski upit o imenovanju prijašnjeg direktora tvrtke Mladost, gospodina Polića.

-Vjerujem da su stručne službe i tajnica Nadzornog odbora, sukladno propisima i zakonima sve to tako i postavili.

Novinarsko pitanje je bilo „Jel to onda vrijedi i za izbor gospodina Polića?“.

-Vjerojatno da, ja mislim da DA, zaključio je gradonačelnik Damir Mandić.