Home

Ivana Fočić nova je direktorica Inkasatora

Dužnost direktorice počet će obnašati 16. studenog

8.11.2018.

Nova direktorica gradske tvrtke Inkasator je Ivana Fočić. Na natječaj su pristigle dvije prijave, a Nadzorni odbor odlučio je da je Ivana Fočić dala bolji program rada za četverogodišnji mandat i kvalitetnije odgovore na usmenom intervjuu i time ostavila bolji dojam na članove Nadzornog odbora.

Ivana Fočić imenovana je na mandat od četiri godine, a dužnost direkorice Inkasatora počet će obnašati 16. studenog.

- Sa novo imenovanom direktoricom Nadzorni odbor sklopit će Ugovor o radu sukladno važećim propisima i Odluci, stoji u priopćenju Inkasatora.