Home

Josipa Škrtić Pucarević nova direktorica karlovačke Čistoće

Odluku donio Nadzorni odbor Čistoće na današnjoj sjednici

12.10.2017.

Danas je na sjednici Nadzornog odbora tvrtke Čistoća Karlovac za novu direktoricu Čistoće imenovana je Josipa Škrtić Pucarević. Imenovanje je uslijedilo po raspisanom i objavljenom natječaju na koji su pristigle dvije prijave. Poslije uvida u prijave kandidata, kao i programe za četverogodišnje razdoblje, koje su kandidati bili obavezni priložiti, Nadzorni odbor donio je odluku o imenovanju Josipe Škrtić Pucarević za direktoricu tvrtke Čistoće. Nova direktorica počinje s radom u ponedjeljak, 16. listopada.