Home

Mlada stabla za novi drvored u Draškovićevoj ulici

27 stabala divljih kestena i 31 stablo velelisne lipe

13.4.2018.

Danas je u tvrtku Zelenilo stiglo 58 komada mladih stabala koji će krasiti Draškovićevu ulicu. Naime u okviru projekta „Zaštita i promocija kestena“ Draškovićevu će oplemeniti novi drvored u koji će naši djelatnici posaditi danas pristiglih 27 stabala divljih kestenova te 31 komad stabala velelisne lipe. Sadnja mladih stabala u Draškovićevoj ulici počinje u ponedjeljak.