Home

Odbor za javna priznanja prihvatio prigovor 16 udruga na dodjelu javnog priznanja Jelki Glumičić

Prigovor potpisalo šesnaest udruga proisteklih iz Domovinskog rata

10.7.2018.

Predsjednica karlovačkog Gradskog vijeća i predsjednica Odbora za javna priznanja Marijana Tomičić održala je konferenciju za novinare na temu Odluke o dodjeli javnih priznanja, kojom se Plaketa Grada Karlovca dodjeljuje Jelki Glumičić. Tomičić je rekla da će ta odluka biti sutra na sjednici Gradskog vijeća.

-Jučer smo dobili prigovor, kojeg je potpisalo šesnaest udruga proisteklih iz Domovinskog rata, a kao dokumentacija priloženi su tekstovi iz medija s izjavama Jelke Glumičić. izdvojit ću ovu koja je indikativna: "Smatram da je operacija Oluja najveća sramota za Hrvatsku koja je izvedena u tipičnom fašističkom maniru". Sazvala sam sinoć hitnu sjednicu Odbora za javna priznanja, bilo nas je četvero od pet članova, imali smo dugu raspravu i zaključili da je to novi moment, da je u potpisu 16 udruga proisteklih iz Domovinskog rata i nismo mogli zanemariti tu činjenicu, poštovali smo proceduru i odlučili s tri glasa za, jedan je bio suzdržan, da se ovaj prigovor prihvati i uputi na Gradsko vijeće kao nova točka dnevnog reda. Svi materijali vezani uz novu odluku su na web stranici Grada, vijećnici i javnost ih mogu vidjeti, kazala je Tomičić.

Marijana Tomičić istaknula je da Odbor za javna priznanja nije imao, kod donošenja prvotne odluke, te informacije, koje su dostavljene u prigovoru.

-Da smo imali te informacije, sigurno ne bi donijeli odluku o dodjeli Plakete Grada Karlovca Jelki Glumičić. U prijedlogu za dodjelu javnog priznanja Jelki Glumičić uopće nije bilo navedeno to, govorilo se isključivo o djelovanju Jelke Glumičić kroz humanitarni rad i u Odboru za ljudska prava. Većina članova Odbora za ljudska prava nije znala za te izjave Jelke Glumičić. Ja sam u to doba bila vrlo mlada i nisam čula za to, rekla je Marijana Tomičić.

Vijećnici će sutra na sjednici Gradskog vijeća, najvjerojatnije, oduzeti priznanje Jelki Glumičić, koje joj je bilo izglasano jednoglasno.