Home

Po žurnom postupku do dokumenata

Potrebno je posebno naglasiti svrhu izdavanja dokumenata

12.9.2017.

Subvencioniranje stambenih kredita je mjera pomoći Vlade Republike Hrvatske kojom se hrvatskim državljanima želi olakšati stambeno zbrinjavanje kroz otplatu dijela stambenog kredita. Uvjeti subvencioniranja uređeni su Zakonom o subvencioniranju stambenih kredita i Naputkom o načinu rada Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) u provedbi Zakona o subvencioniranju stambenih kredita. Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) je temeljem provedenog javnog poziva od 5. kolovoza 2017. godine odabrala kreditne institucije koje sudjeluju u provedbi programa subvencioniranja stambenih kredita.
Upravni odjel za poslove dokumenata prostornog uređenja Grada Karlovca tražene dokumente, uporabnu dozvolu, presliku Rješenja o izvedenom stanju izdano u postupku legalizacije nekretnine, svakom podnosiocu dostavlja u roku 48 sati.  Iz Grada naglašavaju da se pri traženju dokumenata posebno naglasi svrha izdavanja dokumenata, upravo radi hitnosti rješavanja istih.