Home

Potpisan ugovor o financiranju gradnje prilazne prometnice Centru za gospodarenje otpadom

Grad Karlovac dobio potporu od 7.506.800 kuna

11.2.2018.

U Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture potpisan je Ugovor o financiranju gradnje prilazne prometnice Centru za gospodarenje otpadom Karlovačke županije Babina gora. Ugovor je ispred Grada Karlovca potpisao gradonačelnik Damir Mandić, a ispred Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju ravnateljica Matilda Copić. Ugovor je rezultat prijave na Program ruralnog razvoja RH za razdoblje od 2014. do 2020. godine unutar Mjere 7, Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima, projekt "Gradnja prilazne prometnice Centru za gospodarenje otpadom Karlovačke županije Babina gora“. Gradu Karlovcu dodijeljena je potpora u iznosu od 7.506.800,00 kuna, odnosno 100 posto ukupnih troškova, od čega će se 85 posto financirati iz sredstava Europske unije, odnosno Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, a 15 posto iz državnog proračuna Republike Hrvatske. Takozvane neprihvatljive troškove projekta u iznosu od 1.200.558,75 kuna financirat će Karlovačka županija i gradovi u Karlovačkoj županiji sukladno postotku poslovnih udjela u temeljnom kapitalu Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. Cilj projekta je u dvije godine izgraditi dva kilometra prometnice s pješačkom stazom, oborinskom kanalizacijom, javnom rasvjetom i prometnom signalizacijom koja će spajati tamošnja naselja s cestom D6. To je ujedno i infrastrukturni minimum za izgradnju i pokretanje Centra za gospodarenje otpadom.