Home

Predstavljene mjere demografske politike

N. Murganić: Najbitnije je strpljenje

19.4.2017.

Poticanje naseljavanja i zadržavanja stanovništva na potpomognutim područjima kako bi se država demografski i gospodarski oporavila, subvencije za stambene kredite za mlade prve četiri godine, povećanje rodiljnih i roditeljskih naknada i  doplatak za svu djecu mjere su koje planira provesti Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Demografski problem s kojim je Hrvatska suočena nije lako rješiv, a traži uključenost različitih dijelova društva, kazala je resorna ministrica Nada Murganić

To je skup mjera koji se tiče svih resora, svih državnih uprava i jedinica lokalne vlasti s ciljem da se revitalizira društvo.

Odlazak mladih ljudi, otvaranje granica i potraga za bolje plaćenim radnim mjestima u zapadnoj Europi sve su učestalija i upravo je zbog ovih razloga Vlada ovo prepoznala kao jedan od najvažnijih zadataka u svome programu uz gospodarstveni razvoj.

Kako ističe ministrica Murganić ono što je najveći problem, a vezan je uz demografiju je nestrpljenje. Sve te mjere da bi polučile neke rezultate vidjet će se za nekoliko godina. One se mogu i mijenjati, a potrebno je pratiti njihov učinak. U našem društvu 70 godina se nije spominjala riječ demografija, a sada bi svi htjeli veći natalitet i spriječiti iseljavanje mladih. No, to je sigurno želja svih dobronamjernih u ovoj državi, zaključuje Murganić.

Javnu tribinu na ovu temu organizirala je Zajednica žena HDZ „Katarina Zrinska“ grada Karlovca, a uz ministricu o mjerama su govorili i državni tajnik Marin Strmota i pomoćnica ministrice Maja Vučinić Knežević.