Home

Pročelnica Vesna Ribar:“I u 2018. godini nastavljamo rad na strateškim projektima s ciljem poboljšanja kvalitete življenja u gradu Karlovcu”

Program gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2018. godinu iznosi 39,6 milijuna kuna

12.1.2018.

O najznačajnijim projektima koji su realizirani, započeti ili u planu, o novom Planu gospodarenja otpadom, nastavku sufinanciranja ugradnje kalorimetara, termostatskih ventila i vodomjera i drugim aktualnostima razgovarali smo s Vesnom Ribar, pročelnicom Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša.

*Koji su najznačajniji projekti iz domene vašeg Odjela realizirani u 2017. godini?

-Prošla 2017. godina zaista je bila godina projekata u gradu Karlovcu što govori i činjenica da je u 2017. godini izdano 10% više građevinskih dozvola, točnije 102, u odnosu na 2016. godinu kada je bilo izdano 92 građevinske dozvole. Krenut ću od središta grada, a to je evo i nedavno završen projekt uređenja i konstrukcija Šebetićeve, Vitezovićeve i Šipuševe ulice, otvorili smo prekrasno novo mjesto susreta u Karlovcu – Glazbeni paviljon, izgradili smo novi dječji vrtić na Rakovcu. Tu svakako moramo spomenuti i komunalno uređenje našeg grada; u tijeku je realizacija odvodnje brdskih voda Luščića, Strmca i Dubovca, projekt oborinske odvodnje u Tičarnici, sanacija klizišta iznad Vojnog groblja na Dubovcu, tu je i uređenje i izgradnja prometnice u Masarykovoj ulici.

Evo to su neki značajni projekti koji su radi svoje važnosti obilježile 2017. godinu kada govorimo o gradnji, ali i o poboljšanju komunalne infrastrukture i vizure našeg grada.

* Koliko je „težak“ Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu i koje važnije projekte obuhvaća?

-Program gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2018. godinu iznosi 39.611.500,00 kuna, a obuhvaća čitav niz projekata od kojih ću izdvojiti veće poput uređenja i izgradnje prometnica Ulice Rakovac s izgradnjom rotora i Masarykove ulice, nastavak projekta sanacije pothodnika, rekonstrukciju raskrižja Prilaza V. Holjevca, rekonstrukciju dječjeg vrtića Grabrik, dovršetak izrade projektne dokumentacije za veliki komunalni projekt Karlovac II, kojim će se urediti komunalna infrastruktura u pojedinim naseljima grada Karlovca, rekonstrukciju Radićeve ulice i još čitav niz projekata kojima će se poboljšati komunalna infrastruktura našeg grada, a samim time i kvaliteta življenja naših građana. Planira se i nastavak uređenja zone Podgrađe, Preradovićeve i Gundulićeve ulice u smislu spoja sa Šebetićevom ulicom.

*Što građanima najznačajnije donosi Plan gospodarenja otpadom od 2017. do 2022. godine, koje su obaveze Grada Karlovca i je li sve spremno za njegovo provođenje?

-Nekako smo se svi složili kako će Plan gospodarenja Otpadom, odnosno sama Odluka zapravo značiti promjenu naših životnih navika. Građani imaju obvezu (temeljem Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom) odvojeno predavati biorazgradivi (papir i biootpad), reciklabilni (plastika, staklo, metal),  problematični i glomazni otpad odvojeno od miješanog komunalnog otpada.

Plan gospodarenja otpadom daje smjernice Gradu koje obveze treba ispuniti do pojedine godine kako bi gospodarenje otpadom u najmanjoj mjeri ugrožavalo ljudsko zdravlje, da ne dovode do štetnih utjecaja na okoliš, te da je u isto vrijeme gospodarenje otpadom održivo. Ono što će svakako biti izazovno je utjecati na mijenjanje navika naših građana, u krajnjoj liniji nas samih. Potrudit ćemo se raznim edukacijama i ostalim aktivnostima primjerenima za svaku dob, približiti važnost razvrstavanja otpada i osvijestiti tu naviku kod svih nas.

Grad Karlovac i dalje sufinancira ugradnju kalorimetara i vodomjera

*Nastavlja li Grad Karlovac sa sufinanciranjem ugradnje  kalorimetara i vodomjera?

-U 2018. godini planira se nastaviti s provođenjem projekata sufinanciranja aktivnosti građana i kućanstava na području grada i to ugradnjom kalorimetara i termostatskih ventila u stambenim zgradama priključenim na centralni toplinski sustav grada Karlovca. Također, predviđa se nastavak provedbe projekta sufinanciranja ugradnje vodomjera u višestambenim zgradama na području grada Karlovca, a što je omogućeno Zakonom o zaštiti potrošača, smjernicama Europske unije i Pravilnikom distributera koji omogućava da svaki potrošač ugradi vodomjer kojim će se očitavati potrošnja vode u pojedinom stanu/poslovnom prostoru.

Ugradnjom individualnih obračunskih vodomjera očekuju se uštede na vodi od oko 20% - 40% u odnosu na ranije registriranu potrošnju.

*Ima li kakvih novina vezanih uz sufinanciranje projekata energetske učinkovitosti?

-Grad Karlovac planira u 2018. godini započeti s novim projektom za pomoć u sufinanciranju energetske obnove višestambenih zgrada na području grada, i to kroz sufinanciranje izrade projektne dokumentacije nužne za energetsku obnovu, te sufinanciranje radova na toplinskoj ovojnici.

Više u tiskanom izdanju Karlovačkog tjednika...