Home

U planu novi drvored u dijelu Radićeve i na Rakovcu

Umjesto 21 starog predviđena je sadnja 40 novih stabala

12.4.2018.

U sklopu projekta uređenja podzemne infrastrukture u Radićevoj ulici i Ulici Rakovac, na potezu od OŠ „Dragojla Jarnević“ do semafora i skretanja za Grabrik i Gornje Mekušje predviđeno je hortikulturno uređenje tog dijela grada. To je jedan od značajnijih projekata Zelenila u narednom razdoblju, budući da na spomenutom području ima nekoliko drvoreda.

Zamjenica direktorice Zelenila Gordana Purgar je kazala da su od Šumarskog fakulteta naručili studiju o zdravlju stabala.  

 - Utvrđeno je da su dijelu Radićeve ulice, kod škole „Dragojla Jarnević“ zadrže se sva zdrava postojeća stabla divljega kestena. Predviđeno je uklanjanje dva stabla sofore i dva stabla graba koja se nalaze na budućoj trasi nogostupa, a stabla sofore su u takvom stanju da ih je pametnije ukloniti jer ostalo je praktički samo deblo, rekla je Purgar.  

Na Rakovcu trenutačno raste stari drvored javora pajavca, kojeg trebao zamijeniti potpuno novi kvalitetniji drvored, tvrdi zamjenica direktorice Zelenila. Postojeća stabla, naime, ne bi preživjela zahvate na podzemnim instalacijama.

- Predviđena je nova kvalitetna sadnja na pravilan raspored sadnje stabala, koja bi trebala dobiti jedan kvalitetan prostor za razvoj, jer sada to neuvjetno, jer su sada stabla  prometnici i asfaltu. Umjesto 21 stabla koje je sada tamo zasadila bi se novih 40 stabla. Predviđena je nova vrsta, stupoliki grab, koji bi se trebao svojim habitusom normalno razvijati u tom uskom prostoru, pojasnila je Gordana Purgar.