Home

Uskoro novi drvored u Vitezovićevoj i Šipuševoj

Radovi idu po planu

9.10.2017.

Radovi na rekonstrukciji vodoopskrbe i kanalizacijske mreže, polaganje DTK instalcije i javne rasvjete dobro napreduju u Šipuševoj i Vitezovićevoj ulici. Dio zahvata je i uklanjanje određenih stabala. Tako su uklonjene breze u Vitezovićevoj ulici, sukladno precizno postavljenim uvjetima karlovačkog Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture, te stručnog mišljenja tvrtke Zelenilo. S obzirom da karlovački drvoredi i parkovi čine dio identiteta grada uklonjena stabla bit će po završteku građevinskih radova zamijenjena novim drvoredom s pravilnim razmacima i posebnom zaštitom stabala, prema uvjetima Konzervatorskog odjela. Također je uklonjeno i samoniklo stablo u Šipšuševoj ulici, a nakon uklanjanja postojećih stabala bjelogorice i crnogorice na sjeveroistočnoj strani ulice također će biti posađen novi drvored gledičije.