Home

Vodostaji Kupe i Korane konačno u padu

Nakon nekoliko dana rasta Kupa i Korana u padu

13.3.2018.

Vodostaji karlovačkih rijeka konačno su u padu. Nakon nekoliko dana rasta i Korana i Kupa su u padu, koji je za sada minimalan. U 12 sati vodostaj Korane u Karlovcu iznosio je 784 centimetra, a to je pad za jedan centimetar u odnosu na sat ranije. Vodostaj Kupe u Karlovcu u 12 sati iznosio je 773 centimetra, a to je pad za jedan centimetar.