Home

Izložba "Majstor od Zadobarja"

Izložba je otvorena večeras u prostoru Starog grada Dubovca

20.4.2017.

Izložba o srednjovjekovnom slikarstvu u kapeli svetog Antuna Pustinjaka u Zadobarju "Majstor od Zadobarja" otvorena je večeras u prostoru Starog grada Dubovca. Autori izložbe su kustos Igor Čulig, Rosana Ratkovčić i Vlado Mikšić. Tema izložbe su zidne slike pronađene 2005. godine u kapeli svetog Antuna Pustinjaka u Zadobarju, a zatim restaurirane.  Autor je anonimni kasnogotički freskoslikar. Izložbu "Majstor od Zadobarja" otvorila je pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Karlovca Andreja Navijalić.  Organizator izložbe je Gradski muzej Karlovac, a ostaje otvorena do 15. rujna.