Home

Otvorenje informativno-edukativne izložbe "Dva mlina na Kupi"

Proslava Dana Gradskog muzeja Karlovca započinje otvorenjem izložbe

5.12.2017.

Proslava Dana Gradskog muzeja Karlovca započinje otvorenjem izložbe Dva mlina u srijedu 6. prosinca 2017. godine u 18.00 sati u izložbenom prostoru na 1. katu Starog grada Dubovca. Ova je izložba informativno-edukativnog karaktera, a prikazuje dva mlina na rijeci Kupi, u naseljima Brodarci i Donje Pokupje. To su jedini preostali mlinovi koji su bili pokretani snagom vode na rijeci Kupi na današnjem području grada Karlovca, a danas nisu u funkciji. Izložbom je prikazano njihovo sadašnje stanje, a objektiv karlovačkog fotografa Dinka Neskusila zabilježio ih je serijom fotografija Utihla meljava.  Uz izložbu je priređen edukativni program u kojem će se kreativnim radionicama i stručnim vodstvom te radnim listićem učenicima osnovnih škola približiti ova tema. Suradnice u edukativnom programu su likovna pedagoginja Ivana Maradin i Suzana Šnajdar iz Zajednice tehničke kulture Karlovac. Izložba ostaje otvorena do 15. ožujka 2018. godine.