Home

Uspješan nastup glumačke družine "Banda" iz Zadobarja u Pazinu

57. Hrvatski festival kazališnog amaterizma u Pazinu

16.5.2017.

Glumačka družina "Banda" iz Zadobarja nastupila je na 57. Hrvatskom festivalu kazališnog amaterizma u Pazinu. Glumci iz Zadobarja izveli su u nedjelju predstavu "Plan B". Karlovačka glumačka družina nastupila je s kazališnim skupinama iz Vrbovca, Siska, Bjelovara, Koprivnice, Samobora, Rijeke, Viljeva i Đurđevca. "Banda" je obiteljska družina, koja je na Županijskom smotri kazališnog amaterizma sa predstavom "Plan B" koja je osvojila prvu nagradu. U predstavi igraju Marica Kušan, Juraj Sudac i Dragutin Sudac, a redatelj je Antonio Sudac. Glumci iz Zadobarja ove družine uspješno su u Pazinu odigrali svoju predstavu, a dobili su vrlo dobre ocjene od  prosudbenog povjerenstva, koje je bilo u sastavu Dubravka Crnojević – Carić, Robert Raponja i Mirta Zečević. Konačne nagrade slijede nakon završetka festivala u Vodicama 28. svibnja. Nastup glumačke družine na festivalu omogućili su Gradu Karlovcu, Karlovačkoj županiji, ZOAKD-u Grada Karlovca i ZAKUD-u Karlovačke županije.