Home

Međužupanijsko natjecanje mladih Crvenog križa Karlovačke i Istarske županije

Domaćin natjecanja bilo je Gradsko društvo Crvenog križa Ogulin

16.4.2018.

Deseto po redu Međužupanijsko natjecanje mladih Crvenog križa Karlovačke i Istarske županije održano je u subotu Ogulinu, a domaćin ovogodišnjeg natjecanje bilo je Gradsko društvo Crvenog križa Ogulin. Na natjecanju je sudjelovalo u kategoriji mladih osam ekipa  iz Karlovca, Buja, Pazina, Pule, Labina, Ogulina, Buzeta i Slunja. U kategoriji podmlatka nastupilo je trinaest ekipa  iz Umaga, Karlovca,  Ogulina, Pule, Labina,  Buzeta, Kanfanar-Rovinja, Duga Rese,  Pazina, Poreća,  Cetingrada, Žakanja-Ozalj i Vojnića. Natjecanje se odvijalo u dva tematska dijela i to provjera znanja o Međunarodnom pokretu  Crvenog križa  i Crvenog polumjeseca, o Hrvatskom Crvenom križu, Međunarodnom humanitarnom pravu i ljudskim pravima i provjera znanja i vještina iz pružanja prve pomoći u teoretskom i praktičnom dijelu. U kategoriji podmlatka prvo mjesto osvojila je ekipa Gradskog društva Crvenog križa Umag sa 109, 83 boda, drugo mjesto osvojila je  ekipa Gradskog društva Crvenog križa Karlovac sa 100, 6 boda, treće mjesto osvojila je  ekipa  Gradskog društva Crvenog križa Ogulin sa 99,07 boda. U kategoriji mladih prvo mjesto osvojila je ekipa Gradskog društva Crvenog križa Karlovac sa 106,07 boda, drugo mjesto osvojila je ekipa Gradskog društva Crvenog križa Buje sa 102,7 boda, a treća je bila ekipa Gradskog društva Crvenog križa Pula sa 100,17 boda. Prvoplasirane ekipe iz svake kategorije sudjeluju na Državnom natjecanju mladih Hrvatskog Crvenog križa, koje će biti održano 12.  svibnja u Vinkovcima.