Home

Trogodišnji program Socijalnim uslugama "ZA" aktivan život osoba s invaliditetom u zajednici

Odobreni iznos sredstava Ministarstva za prvu godinu provedbe je 250.000 kuna

11.8.2017.

Udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije, 17. srpnja potpisala je ugovor sa Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku o financiranju trogodišnjeg programa Socijalnim uslugama "ZA" aktivan život osoba s invaliditetom u zajednici za razdoblje provedbe 2017./2020. godine. Odobreni iznos sredstava Ministarstva za prvu godinu provedbe je 250.000,00 kuna. Partneri na programu su Karlovačka županija, Grad Karlovac, Općina Plaški, Centar za socijalnu skrb Karlovac i Centar za socijalnu skrb Ogulin. Program će imati veliki utjecaj na unapređenje kvalitete življenja ciljane skupine i krajnjih korisnika, jer odgovara na potrebe za nastavkom kontinuirane provedbe socijalnih usluga koje su deficitarne ili nedostaju u Karlovačkoj županiji, a udruga ih je pokrenula 2009. godine.

Korisnici programa su osobe s različitim vrstama invaliditeta, uglavnom amputacije, cerebralna paraliza, mišićna distrofija, para/ tetraplegija i drugo, dijelom sa PPDS-a, Plaški, Tounj i Josipdol, te ostalih dijelova Karlovačke županije. Zajedničko obilježje im je potreba za pomoći druge osobe u obavljanju svakodnevnih aktivnosti te potreba za kretanjem i mobilnosti, informiranjem i savjetovanjem, bavljenjem aktivnostima usmjerenima na podizanje razine kvalitete života i očuvanja radnih navika. Osobe s invaliditetom koristit će usluge pomoći u kući, informiranje putem info-deska u Plaškom, prijevoz prilagođenim kombi vozilima, aktivnosti klubova korisnika i radno-okupacijske aktivnosti tiska na sublimacijskim prešama. Usluge programa provodit će se prvenstveno na području od posebne državne skrbi PPDS Plaški, Tounj i Josipdol, ruralnom i ratom osiromašenom području gdje živi velik broj osoba s invaliditetom. Značajna socijalna usluga odnosi se na pružanje pomoći u kući na PPDS-u i informiranje te savjetovanje putem info-deska u Plaškom kojim će se postići veća dostupnost podrške u domovima ciljane skupine radi prevencije institucionalizacije i ostvarenja prava istih. Također veliku važnost ima i socijalna usluga prijevoza prilagođenim kombi vozilima za korisnike invalidskih kolica i teško pokretne osobe s područja cijele Karlovačke županije. Usluga mobilnosti upotpunjena je i prijevozom službenim vozilom udruge koji obavljaju djelatnice na PPDS-u za obilazak terena i obavljanje svakodnevnih potreba ciljne skupine što ima veliki utjecaj na pozitivne promjene obzirom da su mnoga sela udaljena i slabo ili nikako povezana javnim prijevozom sa urbanim sredinama. Klubovi korisnika doprinijet će većem socijalnom aktiviranju ciljne skupine za što veću samostalnost i neovisno življenje kroz provedbu usluga kreativne radionice, kulinarske radionice, te radno-okupacijske aktivnosti tiska na sublimacijskim prešama. Provedbom programa unaprijedit će se položaj osoba s invaliditetom u zajednici, pružanjem mogućnosti da koriste svoje preostale sposobnosti i usavršavaju potencijale koje će nadograđivati novim znanjima, vještinama i korištenjem suvremenih tehnologijama.