Home

Davor Petračić: Konstruktivna kritika nekonzistentne obrane od poplava grada Karlovca

Petračić u priopćenju traži očitovanje gradonačelnika Mandića po pitanju He Lešće

11.3.2018.

Priopćenje Davora Petračića donosimo u cjelosti.

Kao mladi inženjer građevinarstva, držeći se isključivo dijela konstruktivnog inženjerstva, godinama sam vjerovao i time bio u zabludi da se obrana od poplava grada Karlovca odvija po nekakvom smišljenom i dobro organiziranom planu i pod palicom osoba koje su već cijelu vječnost dobro zamočeni, a time i upoznati i educirani u rješavanju vodno-gospodarskih problema od kojih je dominantan problem obrane od poplava.

Kada sam malo dublje zagrebao ispod površine problema i pokušao sam sebi objasniti zašto sve to ide tako sporo iako je sustav obrane od poplava sa izgrađenim kanalom Kupa-Kupa većim dijelom izgrađen još 70-ih godina, a koji treba samo dovršiti, prenerazio sam se činjenicom da osoba koja figurira za glavnog savjetnika gradonačelnika po tim pitanjima, u stvari o tome pojma nema.

Kada još nije razumio moje provokativno pitanje „gdje je nestala voda“ nakon mojeg neslaganja oko ustaljene prakse i daljnje namjere da se nasipi izvode uz same obale rijeka jer se time smanjuje kapacitet protočnosti za vrijeme visokih voda što dovodi do povećanja vodostaja kod istih intenziteta protoke pri čemu sam naveo primjer pogrešne koncepcije izgradnje nasipa oko Gornjeg Mekušja, uhvatila me panika.

Upitao sam se „tko to nas zapravo vodi u propast umjesto da nas izbavi od zla poplave “ ?

Sada se stanje promijenilo utoliko da se promijenio gradonačelnik a ostala je ista politika uz tvrdnju novog gradonačelnika  da se mora mijenjati dosadašnja „politička paradigma“ upirući prstom u oporbu, kao da je ona kriva zašto se gradska politika stubokom ne promjeni i postane uspješna.

Novi gradonačelnik uspio je „unaprijediti“ komunikaciju sa oporbom tako da ju je sveo isključivo na vokativ dozivanja „Oj gradonačelniče“ i tako nas vratio u 19. stoljeće, doba kada još nije bilo struje, televizije, telefona, kamo li interneta i kada su se na brdovitom i rijetko naseljenom Kordunu tako dozivali susjedi sa brda na brdo javljajući da trebaju pomoć ili  skupljaju kompanjone za lov ili druženje.

Trenutne mjere donesene na brzinu sa postavljanjem privremenih box barijera kako bi se umanjila šteta moguće poplave same po sebi nisu za osudu, ali su nužni i već zakašnjeli produkt dugogodišnje krivo vođene gradske  i državne politike i nemogućnosti gradonačelnika da bitnije utječe na politiku Hrvatskih voda.

U toj političkoj areni isprepletenoj interesima i neznanjem (a jedno i drugu ide ruku pod ruku), a poznavajući bivšeg gradonačelnika a sada župana Damira Jelića i poznavajući dio bitnih političkih odnosa u nadležnom ministarstvu od vremena pretprošlih državnih izbora, svjestan sam dobre volje i želje da se nešto dobro učini za grad Karlovac po pitanju obrane od poplava, ali sam isto tako svjestan frustracija sa kojima se Damir Jelić skoro svakodnevno susreće u sudaru sa državnim aparatom vlastite političke opcije koja po tim glavnim pitanjima , a u pitanju je veliki državni novac i veliki državni interesi nemaju isti stav ni interes.

U stvari, kad je već župan, žao mi je što nije veća „manga“,  koja će lupit nogom u vrata ministarstva i ući nenajavljeno u ured predsjednika Vlade i reći, gle, bilo je dosta ove jalovosti i idemo odmah i bez odlaganja riješiti problem poplave grada Karlovca na ovaj i ovaj način.

Tada bih se ja vjerojatno politički zaljubio u Damira Jelića i nestala bi moja potreba za političkim angažmanom i pokušajima sprječavanja negativnih tendencija koje generira politika, od koje već očigledno desetljećima imamo više štete nego koristi.

I sam bijem neke tihe bitke sa državnim aparatom koji kao da se trudi otežavati a ne olakšavati život građanima trenirajući neku svoju strogoću koja ima korijen u nerealiziranosti i kompleksima nekih visoko pozicioniranih birokrata kojima je bitno na taj način iskazati svoju moć, a trebali bi zapravo od bistrog, informiranog  i zainteresiranog ministra tog momenta dobiti otkaz.

To je slika državne politike koja je preslikana više ili manje na lokalnu politiku.

Povijest karlovačkih problema sa obranom od poplava seže naravno u doba završetka kanala Kupa-Kupa koji ne sadrži bitne elemente regulacije (uljev i izljev kanala u retenciju) i radi sa 1/3 kapaciteta i to bez ikakve koordinacije što dodatno umanjuje efikasnost nedovršenog sustava.

Od tada je Karlovac unatoč djelomično završenom sustavu postao značajnije siguran grad od poplava.

Od tada na ovamo slijede potezi koji samo pogoršavaju stanje obrane od poplava, ne samo rubnih naselja, već samog centra grada Karlovca:

2009. Izgrađen Vukelićev most

Izgradnjom Vukelićevog mosta koji je trebao biti pravocrtni nastavak brze ceste sa zaobilaženjem Turnja, djelomično je izgrađen nasip u plavnom području (područje retencije ili razlijevanja, ali i toka visokih voda) rijeke Korane što je naselje Logorište odmah osjetilo po neuobičajeno visokoj vodi Korane i Mrežnice što je i logično jer nasip koji je izgrađen predstavlja prirodnu branu i uspor razlivene rijeke koja uzrokuje povećanje vodostaja uzvodno.

2011. Izgrađen uređaj za pročišćavanje otpadnih voda

Uređaj je pogrešno lociran i na brzinu i nepromišljeno u groznici povlačenja EU novca izgrađen u sredini prirodne retencije visokih voda Korane i Kupe što je rezultiralo štetom i plavljenjem netom izgrađenog uređaja i povećanim plavljenjem Gornjeg Mekušja zbog smanjenja kapaciteta prirodne retencije, ali i dodatnim povećanjem inače benignih i uobičajenih poplavnih voda Logorišta

2015. Izgrađen nasip oko Gornjeg Mekušja

Zbog potrebe branjenja skupog uređaja za pročišćavanje, nepromišljeno je i preširoko, uz sami rub rijeke Korane izveden nasip koji je zaštitio uređaj za pročišćavanje, naselje Gornje Mekušje, ali i dodatno i drastično smanjio prostor za razlijevanje i tok visokih voda Korane što je drastično povećalo nivo poplavnih voda Logorišta, Mostanja, Male Švarče, Belajskih Poljica, ali i na rub katastrofe dovelo sami centar grada Karlovca uz istovremenu činjenicu da karlovačkim rijekama nije protekla 100-godišnja planirana visoka voda, koja bi nas, sada je to izvjesno – sve poplavila.

2015. Slijedi poplava sa najvećim posljedicama ikad, samom centru grada zaprijetila je poplava prvi puta od izgradnje kanala Kupa-Kupa.

Sav nabrojani slijed krivih odluka u svojoj biti ima dobru namjeru, ali su izvedene na način da je drastično i konstantno povećavana opasnost od poplava jer je rijekama konstantno sužavan profil za protok visokih voda i stvarane su umjetne prepreke gdje ih nije smjelo biti.

Dok nabrajam ovaj slijed loših događaja, neminovno mi kroz glavu prolazi asocijacija na dokumentarni serijal koji volim pratiti a zove se „Sekunde do katastrofe“  koji istražuje uzroke tragedija kojima su uzrok ljudi.

Da bi stvar bila još gora, daljnji loši potezi se i dalje najavljuju i to sve do 2022. godine kao što je nasip na lijevoj obali Kupe sve do naselja Rečica, što će, već pogađate dodatno smanjiti profil rijeke Kupe za protok visokih voda (retencije), dodatno povisiti nivo poplavne vode i još jače ugroziti sami centar grada i u slučaju da se dogodi ista protočna količina vode koja mora proteći koja se već pojavila 2015. godine .

I sam plan Hrvatskih voda za koji i danas ne znamo tko iza njega stoji imenom i prezimenom (projektant) ostaje nam nepoznat valjda zato što se i nema sa čime pohvaliti jer da je isti izrađen studiozno, konkretno i detaljno uz prateće simulacije, već bi se vlast pobrinula sa njime hvaliti.

Samo nam je poznato da zadnje na red dolazi ono najbitnije a to je dovršenje sustava kanala Kupa-Kupa kojemu nedostaje regulacija u vidu brana i preljeva, a možda i poneka HE.

Meni kao inženjeru jednostavno nije pojmljivo zašto se uređaj za pročišćavanje postavio na mjestu gdje nikako nije trebao biti postavljen, vidljivo u centru retencije Korane i Kupe, zašto nasip oko Mekušja umjesto uz sam rub rijeke nije išao bliže naselju kako bi ostavio više mjesta rijeci za razlijevanje i sačuvao prirodnu retenciju, zašto u času izgradnje nasipa oko Gornjeg Mekušja nije izgrađen i planirani prokop Korana-Kupa sa vodnom stepenicom za visoke vode koji bi djelomično kompenzirao smanjenje prirodne retencije Korane i zašto pobogu do dana današnjega HE Lešće nije uključena u sustav obrane od poplava grada Karlovca kada se zna da samo njenom regulacijom rada (prekidom) u tri kritična dana vodnog vala, nivo Kupe u Karlovcu se može smanjiti i više od 80 cm što može biti od presudne važnosti za činjenicu jesmo li poplavljeni ili ne !!?

Ovim  putem od gradonačelnika Mandića inzistiram na javnom očitovanju prvenstveno o činjenici zašto HE Lešće do dana današnjega nije aktivno uključeno u sustav obrane od poplave grada Karlovca, jer da je, ona bi sada trebala biti u fazi intenzivnog pražnjenja svoje akumulacije kako bi mogla u kritična tri dana poplavnog vala zaustaviti tok rijeke Dobre prema Karlovcu .

U suprotnom, građani grada Karlovca mogu slobodno potraživati iznos kompletno nastale štete od poplave od državnog trgovačkog društva koje se zove HEP jer je njena krivnja za poplavu do 80 cm vrlo lako dokaziva.

 

vijećnik

Davor Petračić

Nezavisna lista Naš Karlovac