Home

Davor Petračić traži da se savjetovanje o lokalnim porezima produži do 1. studenog

Petračić smatra da se grad Karlovac nije se dobro pripremio za savjetovanje,

31.7.2017.

Nezavisna lista Davora Petračića Naš Karlovac organizirala je danas u svojim prostorijama u Smičiklasovoj ulici konferenciju za novinare. Tema je bila karlovačka porezna politika, a govorio je gradski vijećnik Davor Petračić.

-Od 1. siječnja. 2018. godine uvodi se porez na nekretnine, koji bi po riječima državnih dužnosnika trebao po svom iznosu zamijeniti komunalnu naknadu i spomeničku rentu. Grad Karlovac je stavio na javnu raspravu tekst odluke o lokalnim porezima koja je trajala baš u vrijeme godišnjih odmora kroz cijeli srpanj kada su građani mogli dostavljati svoje primjedbe i prijedloge. Stigla je samo jedna primjedba. Vrijeme za javnu raspravu ili savjetovanje, kako se to sada zove, isteklo je i produženo je za mjesec dana, do 31. kolovoza. Mi predlažemo da se zbog godišnjih odmora produži do 1. studenog. Grad Karlovac nije se dobro pripremio za savjetovanje, trebalo je napraviti grafikone, da građani mogu sami izračunati porez. Odluka o lokanim porezima Grada Karlovca nastavak je loše naplate komunalne naknade i spomeničke rente. Mi smo napravili kompletnu kalkulaciju za građane da mogu vidjeti koliki će im biti porez i od danas će biti na našoj stranici, kazao je Davor Petračić.

Gradski vijećnik Petračić kazao je da ova porezna politika nije u skladu s obnovom Zvijezde, jer je porez veći u Zvijezdi nego u drugim dijelovima grada.

-Ova porezna politika je pohlepna i samouništavajuća. Ovo nije porez na nekretnine, nego na djelatnost. Zbog toga poduzetnici odlaze u Poduzetničku zonu Logorište, područje općine Barilović, gdje je porez manji. Mora se reći da Barilović koristi infrastrukturu grada Karlovca. Grad Karlovac mora korigirati vrijednost boda i izjednačiti poreznu presiju između Zvijezde i izvan nje, rekao je Petračić.