Home

Gradonačelnik Mandić odgovorio Petračiću i pozvao ga na sastanak

Smatram da smo odgovorili na sva pitanja gradskog vijećnika Davora Petračića, ističe Mandić

10.10.2017.

Na priopćenje nezavisnog gradskog vijećnika Davora Petračića reagirao je gradonačelnik Damir Mandić, a u njegovom reagiranju stoji:

- Smatram da smo odgovorili na sva pitanja gradskog vijećnika Davora Petračića dosadašnjim priopćenjem i medijskim istupom. S obzirom da gradski vijećnik nije zadovoljan našim odgovorom predložit ću predsjednici Gradskog vijeća Marijani Tomičić da se na slijedećoj sjednici Gradskog vijeća održi tematska točka na temu komunalne naknade. Osim tematske točke osobno pozivam gradskog vijećnika Davora Petračića da dođe u Gradsku upravu, u terminu koji mu odgovara, te da ga naše stručne službe upute u detaljnije i razjasne sve spomenute nejasnoće, ogovorio je gradonačelnik Damir Mandić.