Home

Ivan Benković, novi predsjednik karlovačkog HNS-a

Za zamjenike izabrani su Marina Novaković Matanić i Marijan Begedin

13.10.2017.

Na Izbornoj skupštini HNS-a Karlovac održanoj u četvrtak, za predsjednika je izabran Ivan Benković, a za zamjenike Marina Novaković Matanić i Marijan Begedin. Za članove predsjedništva izabrani su Ana Matan Bišćanić, Srđan Višnić, Nada Pavlačić, Vera Mateša, Julije Dobrinić, Željko Pavlačić i Marko Bubaš. Novoizabrani predsjednik zahvalio je svim članovima na ukazanom povjerenju, te je naglasio da će prvi koraci biti osnivanje mjesnih ogranaka i pripreme za nadolazeće izbore za mjesnu samoupravu, te osnivanje stručnih savjeta HNS-a.