Home

Petračić „kuc, kuc, kuca“ gradonačelniku Mandiću

Ponovo o komunalnoj naknadi

10.10.2017.

Kuc, kuc, kuc, gradonačelniče Mandić,kaže u priopćenju nezavisni gradski vijećnik Davor Petračić, podsjećajući ga da su već prošla dva tjedna od „javne i žive prepiske“ o komunalnoj naknadi.

- Zbog Vaših kontroverznih tvrdnji koje baš i nisu u skladu s Odlukom o komunalnoj naknadi, koju bi trebali provoditi u svom gradonačelnikovanju, zatražio odgovore na sljedeća pitanja: Po kojem to članku Odluke o komunalnoj naknadi Hotel Central ne treba plaćati komunalnu naknadu? Priložiti rješenje gdje se hotel Central u skladu sa Uredbom oslobađa obaveze komunalne naknade (tražio sam sva rješenja o oslobađanju i dobio samo jedno, ali ne za hotel Central) Po kojoj logici i čijem stručnom mišljenju je Hotel Central ruševan objekt ili ruševina? Kojim člankom Odluke o komunalnoj naknadi je ruševni objekt s građevinskim zemljištem u cijelosti oslobođen od komunalne naknade? Po kojoj logici nekretnina u Šimunićevoj 2 predstavlja stambeni objekt kada je objekt srušen, a preostalo zemljište je u vlasništvu HDZ-a prema gruntovnom izvatku i nema ga na popisu pravnih osoba koje su obveznici komunalne naknade? Pošto ste u svojoj kampanji isticali otvorenost za komunikaciju, nadam se da i komunikaciju preko medija priznajete za službenu na koju je obavezno argumentirano pružiti odgovore, stoji u Petračićevom priopćenju, kao i da poziva gradonačelnika Mandića na javni okrugli stol, gdje bi se raspravljalo o komunalnoj naknadi.