Home

Priopćenje Predsjedništva Ženske inicijative HNS-a Karlovačke županije

Ženska inicijativa HNS-a Karlovačke županije ZA istanbulsku konvenciju

24.3.2018.

Priopćenje Predsjedništva Ženske inicijative HNS-a Karlovačke županije

Tijekom iščekivanja na ratifikaciju Istanbulske konvencije u Republici Hrvatskoj su nastali društveni prijepori, a Istanbulska konvencija je nažalost postala tema o kojoj se šire neistine i laži.

Predsjedništvo Ženske inicijative HNS-a Karlovačke županije na svojoj je sjednici jednoglasno podržalo Istanbulsku konvenciju i zaključilo da je za njenu ratifikaciju zato što je njen glavni cilj zaštita žena i obitelji od nasilja.

Istanbulska konvencija ima za cilj sprječavanje nasilja, zaštitu žrtava i procesuiranje optuženih prekršitelja, a njenom ratifikacijom žrtvama nasilja osigurat će se psihosocijalna pomoć, savjetodavna aktivnost te mjesta na kojima će se moći prijaviti nasilnika. Samom ratifikacijom ove konvencije Republika Hrvatska se obvezuje širiti autonomne kuće gdje će se žrtve moći skloniti od nasilnika te se osposobiti za samostalni život. Nadalje, počinitelji će dobivati pravednije kazne te odgovarajuće psihosocijalne i rehabilitacijske programe.

 

Podrži i ti ratifikaciju Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u obitelji!

 

Ženska inicijativa HNS-a Karlovačke županije