Home

Što te žulja? Tema: Groblje Hrnetić

Vi pitate, mi tražimo odgovore

10.4.2018.

Vi pitate, mi tražimo odgovore u emisiji ŠTO TE ŽULJA? na Prvom karlovačkom

Pitanje:

"Groblje u Hrnetiću postalo je odlagalište za smeće. Na sred puta je sve zatrpano sa starim vijencimai i lampionima Nakon što je voda prepriječila put, sada ga je smeće prepriječilo. Kada Zelenilo to planira očistiti?"

Odgovor:

Cijela lokacija na groblju Hrnetić, a na koju se odnosi pitanje je sređena 30. ožujka. Nakupina kamena i zemlje na groblju nastala je od iskopa grobnih mjesta tijekom zime budući da se zbog snijega nije mogla odvesti. Stari vijenci koji se odlože na navedenu lokaciju uklone se u roku od 24 sata te ih odvezemo u tvrtku  gdje se raskapaju te se otpad sortira.

Zelenilo Karlovac