Home

Što te žulja? Tema: Isplata božićnica u Dugoj Resi

Vi pitate, mi tražimo odgovore 

5.12.2017.

Vi pitate, mi tražimo odgovore u emisiji ŠTO TE ŽULJA? na Prvom karlovačkom 

Pitanje:

Slušateljica je postavila pitanje vezano za isplatu božićnica. Naime, zanima je hoće li Grad Duga Resa isplatiti iste i ako hoće kome, s time da je naglasak stavljen na najugroženije skupine stanovnika.

Odgovor:

Grad Duga Rese će u 2017. godini isplaćivati božićnice umirovljenicima slabijeg imovnog stanja  sa svoga područja.
Sredstva su osigurana u Proračuna Grada u iznosu od 15.000,00 kn kroz Program socijalne skrbi.

Kriteriji za isplatu ovog oblika pomoći su sljedeći:

- da je osoba umirovljenik odnosno korisnik Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

- da ima prebivalište na području Grada Duge Rese

- da ostvaruje mirovinska primanja do 1.300,00 kn mjesečno neovisno o kojoj se vrsti mirovine radi (starosnoj, obiteljskoj ili invalidskoj)

- da ne ostvaruje pravo na isplatu inozemne mirovine

Grad je zatražio popis  umirovljenika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Nakon dostave popisa te ovisno o broju umirovljenika, Grad će odlučiti o iznosu božićnice koji će biti između 100,00 do 200,00 kn sukladno iznosu osiguranih sredstava u Proračunu Grada.

Isplata će se vršiti na blagajni Grada u drugoj polovici mjeseca prosinca.