Home

Što te žulja? Tema:Grijanje

Vi pitate, mi tražimo odgovore

1.2.2018.

Pitanje:

U Karlovcu je grijanje osjetno skuplje nego drugdje, primjerice u Zagrebu je cijena osjetno niža, griju se 24 sata i imaju toplu vodu. Zašto je cijena puno viša u Karlovcu, nego u ostalim gradovima, konkretno u Zagrebu?

Odgovor:

HEP toplinarstvo u odnosu na Gradsku toplanu ima znatno veći broj korisnika i kogeneracijski sustav kao što je slušatelj i sam ustvrdio. Što se tiče cijene grijanja, nju diktira i određuje Hrvatska energetska  regulatorna agencija (HERA), a ne Gradska toplana. Iz toga razloga predlažemo slušatelju da upit pošalje nadležnoj instituciji kako bi dobio odgovor zašto HEP toplinarstvo plaća spomenutu cijenu. Za sva pitanja što se tiče same Gradske toplane može nas uvijek kontaktirati na broj 411-166 ili e-mail: [email protected]