Home

Blagi porast nezaposlenosti u srpnju

Na kraju mjeseca srpnja u evidenciji karlovačkog Područnog ureda Zavoda za zapošljavanje bilo je evidentirano 5.457 nezaposlenih osoba

11.8.2017.

Na kraju mjeseca srpnja, u evidenciji karlovačkog Područnog ureda Zavoda za zapošljavanje bilo je evidentirano 5.457 nezaposlenih osoba, što je u odnosu na protekli mjesec povećanje za 1,2 posto, odnosno za 65 nezaposlenih osoba. U odnosu na srpanj 2016. godine, došlo je do smanjenja nezaposlenosti za 26,3 posto, tj. za 1.950 nezaposlenih osoba. Na zavod se u srpnju prijavilo 678 osoba, što je u odnosu na protekli mjesec povećanje za 237 osoba (53,7 posto), a u odnosu na isto razdoblje prošle godine, povećanje za 12 osoba. S druge strane, tijekom mjeseca iz evidencije nezaposlenih u HZZ PU Karlovac, odjavljeno je 613 osoba, što je u odnosu na prethodni mjesec smanjenje za 166 osoba ili za 21,3 posto.  Od ukupno odjavljenih osoba, njih 389 ili 63,5 posto odjavljeno je zbog zaposlenja, 32 ili 5,2 posto zbog zaposlenja na temelju drugih poslovnih aktivnosti, a 192 osobe zbog drugih razloga. Što se tiče strukture nezaposlenih prema obrazovanju, najviše je bilo nezaposlenih osoba sa završene tri godine srednje škole, te za KV i VKV radnika i to njih 1.588 ili 29,1 posto. Nadalje, od ukupnog broja nezaposlenih, 3.188 ili 58,4 posto je žena, a 2.269 ili 41,6 posto muškaraca. U odnosu na protekli mjesec, udio nezaposlenih žena se povećao, odnosno udio muškaraca smanjio za 0,1 postotni bod. Vezano uz strukturu nezaposlenih po dobi i radnom stažu, od ukupnog broja nezaposlenih, zaposlenje je prvi put tražilo njih 1.118, što je u odnosu na prethodni mjesec povećanje za 1,5 postotnih bodova. Što se tiče dobne strukture, u srpnju je u evidenciji bilo najviše osoba starije radne dobi (od 50 do 65 godina starosti), njih 2.114, zatim osoba srednje radne dobi (od 30 do 49 godina starosti), njih 2.061, te najmanje mladih (od 15 do 29 godina starosti) i to njih 1.282. U srpnju je bilo 3.080 dugotrajno nezaposlenih osoba ( u evidenciji dulje od 1 godine), odnosno 56,4 posto od ukupnog broja nezaposlenih u Karlovačkoj županiji. Od ukupnog broja nezaposlenih osoba, u evidenciji je krajem srpnja bilo prijavljeno 799 nezaposlenih hrvatskih branitelja, što je u odnosu na protekli mjesec manje za dvije osobe. Također, bile su prijavljene 193 osobe s invaliditetom i 436 osoba s faktorom otežanog zapošljavanja.

Što se tiče Ispostave Karlovac koja pokriva grad Karlovac i općine Draganić, Krnjak i Lasinja, krajem srpnja zabilježeno je povećanje broja nezaposlenih za 30 osoba u odnosu na prošli mjesec. U odnosu na isto razdoblje prošle godine, došlo je do smanjenja nezaposlenosti za 891 osobu. Ukupan broj nezaposlenih u Ispostavi Karlovac krajem mjeseca iznosio je 2.178, što je 39,9 posto od ukupnog broja nezaposlenih u Karlovačkoj županiji. U evidenciju se u ovu Ispostavu prijavilo 316 osoba, što je povećanje za 106 novoprijavljenih osoba ili 50,5 posto u odnosu na lipanj. S druge strane, tijekom mjeseca iz evidencije u Ispostavi Karlovac odjavljeno je 286 osoba, od toga 186 ili 65,1 posto osoba zbog zaposlenja, 15 osoba zbog zaposlenja na temelju drugih poslovnih aktivnosti, a 85 osoba odjavljeno je zbog drugih razloga. Od ukupnog broja zaposlenih osoba, njih 173, odnosno 93 posto, zaposleno je na određeno vrijeme, 13 na neodređeno vrijeme, dok je 31 osoba zaposlena po prvi put. Također, zaposleno je 100 ili 53,8 posto žena i 86 ili 46,2 posto muškaraca. Tijekom mjeseca u karlovačkoj ispostavi zaprimljeno je 146 oglasa za slobodna radna mjesta.