Home

HZZO o plaćanju participacije

Što ćete morati platiti ako nemate policu dopunskog osiguranja

9.2.2018.

Nedavna Odluka Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje o utvrđivanju dijagnostičkih i terapijskih postupaka za koje je propisana obveza sudjelovanja za zdravstvenu zaštitu kod izabranog doktora primarne zdravstvene zaštite  izazvala je dosta bure u javnosti. Pojašnjenje smo dobili iz Službe za odnose s javnošću Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

-Djeca do 18. godine života, te osigurane osobe HZZO-a koje imaju bilo koje dopunsko zdravstveno osiguranje ne plaćaju sudjelovanje u troškovima zdravstvene zaštite. Maksimalan iznos sudjelovanja za osigurane osobe, koje nemaju dopunsko zdravstveno osiguranje, za zdravstvenu zaštitu pruženu kod izabranog doktora primarne zdravstvene zaštite tijekom jednog posjeta ordinaciji i dalje iznosi 0,30% proračunske osnovice, odnosno 10 kuna, ističu u HZZO-u.

-Naglašavamo kako osigurana osoba plaća za zdravstvenu zaštitu pruženu u ordinaciji izabranog doktora neovisno da li joj je zdravstvena zaštita pružena primjenom jednog ili više terapijskih i dijagnostičkih postupaka utvrđenih Odlukom.

Ujedno, osigurana osoba koja je platila propisano sudjelovanje za pruženu zdravstvenu zaštitu, ali je nakon pružanja iste bila primorana istoga dana zatražiti zdravstvenu uslugu u ordinaciji izabranog doktora zbog pogoršanja stanja ili nastanka komplikacija vezano uz istu dijagnozu bolesti, nije obvezna ponovno sudjelovati za pruženu zdravstvenu zaštitu, dodaju iz HZZO-a.

Konkretno, iz HZZO-a objašnjavaju na primjeru jedne posjete pacijenta ordinaciji:

-   Doktor će obaviti pacijentu prilikom jednog posjeta: prvi pregled (plaća se sudjelovanje), uzeti će uzorak krvi za laboratorij (plaća se sudjelovanje), i isprati zvukovod (plaća se sudjelovanje). Pacijent koji nema dopunsko osiguranje za sve navedene postupke platit će ukupno 10 kn, neće plaćati svaki postupak pojedinačno.

-Doktor će pacijentu u ordinaciji prilikom jedne posjete izvaditi krv (plaća se sudjelovanje) bez drugih postupaka. Pacijent koji nema dopunsko osiguranje platit će sudjelovanje od ukupno 10 kuna.

-Doktor će pacijentu prilikom jedne posjete skinuti šavove (plaća se participacija). Pacijent koji nema dopunsko osiguranje platit će 10 kn ukupno sudjelovanja. Ako se pacijent u toku dana vrati svojem doktoru jer je zaostao konac ili rana s koje su skidani šavovi krvari, pacijent neće sudjelovanje po tome razlogu dolaska bez obzira na postupke koje doktor bude radio (zaustavljanje krvarenja, šivanje i sl.). Ako se pacijent, međutim, tijekom dana vrati u ordinaciju svojeg doktora zbog drugog razloga npr. grlobolje i doktor obavi prvi pregled (plaća se participacija) pacijent bez dopunskog osiguranja platit će sudjelovanje od 10 kn za taj dolazak zbog drugog razloga, objašnjavaju iz HZZO-a na primjeru jedne posjete pacijenta ordinaciji.

Za pacijente s važećom policom dopunskog osguranja ne mijenja se ništa, budući da polica pokriva sve participacije. Broj aktivnih polica dopunskog zdravstvenog osiguranja HZZO-a na dan 31.siječnja ove godine bio je: uz plaćanje 1.646.249 polica, a na teret državnog proračuna 743.324 polica.