Home

Kolegij župana Karlovačke županije održan danas u Plaškom

Predstavljeni projekti Karlovačke županije za Općinu Plaški

12.2.2018.

Kolegij župana s pročelnicima Karlovačke županije održan je danas u Plaškom, u prostoru Osnovne škole Plaški. Na kolegiju, na kojem je sudjelovao i kolegij Općine Plaški na čelu s načelnikom Perom Damjanovićem, raspravljalo se o projektima Karlovačke županije s naglaskom na one projekte koji se odnose na područje Plaškog. Nakon održanog kolegija župan i suradnici su u pratnji ravnatelja škole Vlatka Kalića obišli prostor Osnovne škole Plaški. Tom je prigodom župan simbolično uručio donaciju računalne opreme Osnovne škole Plaški, a radi se o donaciji rabljenih računala i pripadajuće opreme koju Karlovačka županija donira školama u Plaškom, Slunju i Cetingradu. Poslije predaje donacije zamjenica župana Vesna Hajsan Dolinar kratko je predstavila program pomoćnika u nastavi koji se provodi u školama Karlovačke županije pa tako i u Osnovnoj školi Plaški. Program se provodi četiri godine, vrijednost mu je 9,6 milijuna kuna, od čega je 8 milijuna kuna bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda. Na području Karlovačke županije programom je zaposleno 50 pomoćnika u nastavi koji brinu za 52 učenika. Župan Damir Jelić i načelnik Općine Plaški Pero Damjanović na kraju su izjavama za medije rezimirali današnji sastanak, ocijenivši ga uspješnim, posebno s aspekta provođenja projekata koji su sa zajedničke liste projekata i od kojih su neki od njih realizirani ili u različitim fazama realizacije.