Home

Nezaposlenost u blagom opadanju

U evidenciji nezaposlenih, najveći broj onih srednje radne dobi

13.3.2018.

U evidenciji karlovačkog Zavoda za zapošljavanje na kraju veljače bila je evidentirana 5.651 nezaposlena osoba, što je u odnosu na protekli mjesec smanjenje za 65 nezaposlenih osoba. U odnosu na veljaču prošle godine došlo je do smanjenja nezaposlenosti za 22,1 posto.

Od ukupnog broja nezaposlenih skoro 58 posto su žene, a 42 posto je  muškaraca. U odnosu na prošli mjesec udio nezaposlenih žena se smanjio, dok se udio muškaraca povećao za 0,3 postotna boda.

Prema dobnoj strukturi najviše je u evidenciji bilo onih srednje radne dobi, 2.133, te osoba starije radne dobi kojih je evidentirano 2.116.

Osobe sa završenom srednjom školom za trogodišnja zanimanja, KV i VKV zanimanja najbrojnije su na evidenciji Zavoda i bilo ih je 1.782, slijede ih oni sa  završenom osnovnom školom 1.413. S druge pak starane najmanje je nezaposlenih bilo, 230,  sa završenim fakultetom, akademijom, magisterijem i doktoratom.

Krajem veljače evidentirano je i 778 nezaposlenih hrvatskih branitelja što je za 18 osoba odnosno manje nego u prethodnom mjesecu, dok je istodobno za 194 osobe manje u odnosu na veljaču prošle  godine. Udio hrvatskih branitelja u ukupnoj nezaposlenosti iznosi 13,8 posto.

U evidenciju nezaposlenih novoprijavljeno je ukupno 426 nezaposlenih osoba  što je za 9,6 posto manje nego u veljači 2017. i to: 281 osoba izravno iz radnog odnosa, 8 osoba iz drugih poslovnih aktivnosti, 10 osoba iz redovitog školovanja, te 127 osoba zbog neaktivnosti.

U ukupnom broju novoprijavljenih, 374 osobe imale su prethodno radno iskustvo, a najviše ih je došlo iz prerađivačke industrije, 19,2 posto,te  trgovine na veliko i malo, odnosno popravak motornih vozila i motocikala  kojih je bilo 15,8 posto.

Iz evidencije nezaposlenih prošli mjesec  izašla  je 491 osoba što je za 25,4 posto  manje nego u istom mjesecu prošle godine. Od toga su zaposlene 292 osobe, i to: 268 osoba na temelju zasnivanja radnog odnosa i 24 osobe na temelju drugih poslovnih aktivnosti (stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, ostvarivanje mjesečnog primitka odnosno dohotka od druge samostalne djelatnosti većega od prosječno isplaćene novčane naknade u prethodnoj kalendarskoj godini, registriranje trgovačkog društva, obrta, zapošljavanje prema posebnim propisima i dr.).

Temeljem radnog odnosa većina se osoba zaposlila na određeno vrijeme , njih 241.

U statističkom biltenu Područnog ureda HZZ-a Karlovac izdvaja se i podatak da je veljači  zaprimljena 331 prijava potreba za radnicima, što je smanjenje za 182 prijave u odnosu na prethodni mjesec. Najviše slobodnih radnih mjesta prijavljeno je u djelatnostima: pružanje smještaja te priprema i usluživanje hrane 24,2 posto,  te u  prerađivačkoj  industriji,  18,4 posto.