Home

Novi pomaci u realizaciji projekta obrane od poplave grada Ogulina

Ovotjedno izvješće pročelnice Marine Jarnević sadržavalo nove pozitivne pomake

11.10.2018.

Ovotjedno izvješće izvjestiteljice pročelnice Marine Jarnjević koja svakog tjedna na kolegiju župana podnosi izvještaj o radu na projektu obrane od poplave grada Ogulina, sadržavalo je nove pozitivne pomake na putu ka realizaciji projekta. Naime, od strane Upravnog odjela za graditeljstvo i okoliš izdana je lokacijska dozvola za građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava korištenja vode, izmještanje magistralnog vodovoda na prostoru retencije Ogulin.
Ujedno je pročelnica Jarnjević izvijestila da u prethodnom tjednu od strane županijskih pravnih timova koji rade po tzv. „Ogulinskom modelu“ podnesen prijedlog za potpuno izvlaštenje nekretnina za jednu česticu, provedene su usmene rasprave u postupcima izvlaštenja pred Uredom državne uprave za 19 katastarskih čestica, za 2 katastarske čestice sklopljen ugovor u suvlasničkom dijelu, preostali suvlasnički dio istih čestica u postupku izvlaštenja, te su za 2 katastarske čestice dostavljena rješenja o izvlaštenju.
Pomaci u realizaciji projekta su evidentni te svi sudionici u predmetnom projektu imaju maksimalan angažman u svom dijelu rada na projektu.