Home

Novih 301 oboljelih od gripe

Najveći broj oboljelih u dobi od 30 do 64 godine

7.3.2018.

Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije objavio je najnovije podatke prema kojima je u devet tjedana praćenja prijavljeno 1.507 oboljelih od gripe. U tjednu od 26. veljače do 4. ožujka prijavljena je 301 osoba koja je imala gripu. Najveći broj, njih 129, bilo je u Ogulinu, dok su u Karlovcu evidentirane 103 osobe. Podaci o dobnim skupinama ponovno govore da je najveći broj, njih 163, bilo u dobi od 30 do 64 godine, dok je onih u dobi od 7 do 14 godina bilo 43.