Home

Opada broj nezaposlenih

U ožujku  zaprimljena 491 prijava potreba za radnicima, što je u odnosu na mjesec prije povećanje za 160 prijava

13.4.2018.

U karlovačkom Područnom uredu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, drugi mjesec zaredom bilježi se opadanje broja nezaposlenih osoba. Na kraju prošlog mjeseca evidentirano je 5.262 nezaposlenih, što je u odnosu na mjesec prije smanjenje za 389 nezaposlenih osoba ili 6,9 posto. Usporede li se ti podaci s ožujkom prošle godine onda je nezaposlenost smanjenja za čak 22,9 posto ili 1.566 nezaposlenih.

Kao i mjesec prije u ukupnom broju nezaposlenih dominiraju žene, kojih je bilo 3.073 ili 58,4 posto, dok je muškaraca bilo 2.189 ili 41,6 posto. Ipak, udio nezaposlenih žena u odnosu na isto razdoblje prošle godine smanjen je, odnosno udio muškaraca povećao se za 0,1 postotni bod.

Statistički bilten HZZ-a  donosi  i podatke o nezaposlenima prema dobi. Najviše je u evidenciji bilo osoba starije radne dobi, od 50 do 65 godina starosti, 2.017, zatim slijede oni srednje radne dobi, od 30 do 49 godina starosti, kojih je na Zavodu bilo 1.993. Izdvaja se i još jedan podatak da od ukupnog broja nezaposlenih prvi put zaposlenje traži njih 869 ili 16,5 posto.

Osobe sa završenom srednjom školom za trogodišnja zanimanja, KV i VKV zanimanja najbrojnije su na evidenciji  Zavoda i ima ih 1.662 ili 31,6 posto. Odmah iza su osobe sa završenom osnovnom školom kojih je 1.325 ili 25,2 posto, a nešto manje, 1.285 ili 24.4 posto, je osoba sa završenom četverogodišnjom srednjom školom i gimnazijom. Očekivano, najmanje nezaposlnih u evidenciji , njih 204, su sa završenim fakultetom, akademijom, magisterijem i doktoratom. U odnosu na isti mjesec prošle godine, nezaposlenost je smanjena u svim obrazovnim skupinama za 22,9 posto. Najveće smanjenje je u već spomenutoj skupini  s fakultetima i akademijama za 34 posto.

Najveći apsolutni broj registriranih nezaposlnih osoba na kraju ožujka bio je na području Ispostave Karlovac, 2.038, zatim u Ogulinu 1.070, te u Slunju 890.

Posao su tražila i 724 nezaposlena hrvatska branitelja što je ipak smanjenje u odnosu na mjesec prije za 54 osobe ili 6,9 posto. Ova kategorija čini 13,8 posto udjela u ukupnoj nezaposlenosti.

Teže zapošljiva skupina su osobe s invaliditetom kojih je bilo 205, što je nezantno smanjenje od samo 1,4 posto ili 3 osobe u odnsou na mjesec prije. Većina njih ima završenu školu za KV/VKV radnike i to 128 ili 62,4 posto.

Prije nego su se prijavile u evidnciju Zavoda, čak 4.393 osobe su imale prethodno radno iskustvo. Njih je najveći broj radio u prerađivačkoj industri, 21 psoto, zatim u djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, 656 ili 14,9 posto.

Prošli mjesec je u evidenciju nezaposlenih novoprijavljeno ukupno 406 osoba. Njih čak 257 ili 63,3 posto stiglo je izravno iz radnog odnosa.

U ožujku je zaprimljena 491 prijava potreba za radnicima, što je u odnosu na mjesec prije povećanje za 160 prijava. Najviše slobodnih radnih mjesta prijavljeno je u djelatnostima pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, 104 ili 21,2 popsto, te u prerađivačkoj industriji , 63 ili 12,8 posto.

U programima aktivne politike zapošljavanja na početku mjeseca aktivno je bilo 665 korisnnika, a tijekom mjeseca novouključene su 153 osobe, dok su istodobno iz mjera izašle 63 osobe. Tako je na kraju ožujka broj aktvnih korisnika mjera bio, 755. Najveći broj aktivnih korisnika bio je obuhvaćen mjerom obrazovanje, 385 ili  51 posto, od čega je 200 osoba uključeno u stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa. Potpore za zapošljavanje koristilo je 165 osoba, u mjeru javnih radova bilo ih je uključeno 129, dok su potpore za samozapošljavanje koristile 63 osobe.