Home

Poteškoće s vodooprskrbom na području Draganića

Iz VIK-a apeliraju; Racionalno koristite vodu

7.8.2018.

Zbog povećane potrošnje vode u ljetnom periodu, kvarova na mreži te neovlaštenog uzimanja  vode sa hidranata što se manifestira kao opadanje tlaka u sustavu, naselja na većim nadmorskim visinama općine Draganić imaju poteškoća sa kontinuitetom vodoopskrbe. Na teren su tako iz Vodovoda i kanalizacije uputili cisternu s pitkom vodom, a djelatnici rade na detekciji i otklanjanju kvarova. Kako bi riješili nastalu situaciju, provodi se dodatno punjenje sustava iz pravca Jastrebarskog.

Ovim putem apeliraju na stanovnike Draganića za racionalno korištenje vode, isključivo za osobne potrebe.