Home

Zajedničkim snagama do europskog novca

Ozalj, Kamanje, Žakanje, Draganić i Ribnik zajedno sudjeluju u projektu

10.7.2018.

Grad Ozalj te općine Kamanje, Žakanje, Draganić i Ribnik udružili su snage u projektu „PoKupi, iskoristi, očisti“ koji će prijaviti na javni poziv i za koji se nadaju da će ostvariti sufinanciranje iz Kohezijskog fonda EU. Sporazum o suradnji danas je potpisan u Razvojnoj agenciji Karla, kojom prilikom je ravnatelj Viktor Šegrt više rekao o ovom projektu.

- Objedinili smo jedan  grad i četiri općine i pokazali kako se to treba raditi s obzirom na broj stanovnika, da se u prođe veći broj korisnika. Na taj način idemo u prijavu. Ovo je još jedan od primjera kako treba koordinirati gradove i općine u velike kapitalne projekte, udruživati zajedno što više jedinica lokalne samouprave i to je veća vjerojatnost prolaska projekta i povlačenja novaca, zaključuje Šegrt.  

Ivančica Obajdin ispred RA Karla iznijela je više detalja o samoj provedbi i vrijednosti projekta.  

- Planiramo da bi provedba mogla početi u listopadu, trajanje projekta je 18 mjeseci. Grad Ozalj i sve općine moraju provoditi na svom području aktivnosti koje podrazumijevaju održavanje igrokaza za predškolski uzrast, radionice za osnovnoškolsku djecu, tu su natjecanja i kvizovi gdje smo predvidjeli nagrade. Tu je prigodno obilježavanje datuma kao to su Svjetski dan voda ili Dan Zemlje, gdje će biti organizirana događanja, rekla je Obajdin.

Projekt će biti apliciran prema Ministarstvu zaštite okoliša i nadaju se da će biti prihvaćen i da će kroz Kohezijski fond biti sufinanciran u iznosu od 85 posto. Ukupna vrijednost je 445.000 kuna, a sufinanciranje svih prijavitelja je oko 66.000 kuna.