Home

Župan Jelić obišao danas općine Generalski Stol, Tounj i Josipdol

Župan posjetio i osnovne škole u Generalskom Stolu i Josipdolu

12.10.2017.

Župan Karlovačke županije Damir Jelić sa svojim zamjenicima i pročelnicima upravnih odjela obišao je danas općine Generalski Stol, Tounj i Josipdol te Osnovnu školu Generalski Stol i Osnovnu školu Josipdol u okviru plana obilazaka općina i gradova te ustanova i tvrtki kojima je Karlovačka županija osnivač. Cilj obilaska općina i gradova u Karlovačkoj županije je upoznavanje s funkcioniranjem, problemima, mogućnostima, planovima i projektima ovih sredina.